Kansanedustaja ja aluevaltuutettu Satakunnasta

Kun Satakunta pärjää, Suomi pärjää!

Tavoitteeni on Satakunnan kehittäminen yhä vetovoimaisemmaksi ja houkuttelevammaksi niin, että se voi kasvaa ja kehittyä ja olla kaikille hyvä paikka elää ja yrittää.

Hyvä arki rakentuu työstä ja toimeentulosta, toimivista palveluista, kauniista lähiluonnosta sekä mahdollisuudesta kehittää itseään, harrastaa, virkistyä ja kohdata toisia ihmisiä. Nämä edellyttävät kannustavaa elinkeinopolitiikkaa, monipuolisia koulutusmahdollisuuksia, toimivia liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä sekä vireitä harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Toimia ja tiivistä yhteistyötä tarvitaan kaikilla tasoilla: oman kylän ja kunnan tasolla, alueellisesti, valtakunnallisesti sekä EU-tasolla ja kansainvälisesti.

Myös asenne ja yleinen ilmapiiri on tärkeä – myönteisellä otteella ja yhdessä tehden saamme ihmeitä aikaan. Pienet hyvät askeleet johtavat seuraaviin ja myönteisen kehityksen kehä on itseään vahvistava. Tavoitteeni on vauhdittaa tätä kehää, omalta paikaltani, tiiviissä yhteistyössä muiden kanssa.

Rakkaudesta Satakuntaan.

Kuka olen?

Olen satakuntalainen kansanedustaja, kotoisin Euran Kiukaisista ja nykyisin asun Eurassa Neittamojärven rannalla. Perheeseeni kuuluvat mies ja kaksi pientä lasta. Arkemme jakautuu tasaisesti kahden kodin, eli kotikuntani Euran ja Helsingin, välille. Monipaikkaisuus on siis meidän perheellemme arkipäivää. Laukut kulkevat jatkuvasti mukana ja autoon kertyy kilometrejä, mutta uskon monipaikkaisuuden olevan kasvava trendi ja Satakunnallekin iso mahdollisuus.

Olen keskustan eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja, mikä on minulle mieluisa ja motivoiva tehtävä. Lisäksi saan toimia eduskunnassa jäsenenä ja varajäsenenä eri valiokunnissa. Valiokuntien paikkajako varmistuu vuonna 2023 alkaneen vaalikauden osalta niin pian kuin mahdollista.

Koulutukseltani olen kauppatieteiden ja hallintotieteiden maisteri (KTM + HTM) ja työurani olen tehnyt yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa. Olen toiminut mm. elinkeinoministerin ja pääministerin neuvonantajana sekä Brysselissä komissaarin avustajana Euroopan komissiossa.

Politiikan taustatehtävien lisäksi myös edunvalvontatehtävät ovat tulleet tutuksi toimiessani Energiateollisuus ry:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana. Parin vuoden ajan ennen kansanedustajan tehtävää toimin vaikuttajaviestintään erikoistuneen Miltton Networksin toimitusjohtajana ja johtavana neuvonantajana.

Politiikka on aina ollut intohimoni sekä työn että luottamustoimien kautta. Lajin kaikki puolet ovat tulleet tutuksi. Se auttaa viemään eteenpäin asioita, joihin uskon ja joita pidän tärkeänä.

Vuosien varrella työkalupakkiin onkin kertynyt liuta vaikuttamisen työkaluja ja osaamista, jota on nyt ilo ja kunnia käyttää Suomen ja Satakunnan hyväksi. Kiitos äänestäjieni ja tukijoideni.

Olen käytettävissäsi – rakkaudesta Satakuntaan.

Mitä tavoittelen?

Hyvinvointi ja turva kuuluvat kaikille

Satakunnan aluevaltuutettuna olen mukana päättämässä meille jokaiselle tärkeistä sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palveluista.

Lisää elinvoimaa, osaamista ja joustavuutta!

Satakunnan elinvoiman perusta syntyy siitä, että täällä on työtä, koulutuspaikkoja ja toimivat peruspalvelut. Työpaikkojen synty ja osaavan työvoiman saatavuus saavat buustia taitavasta edunvalvonnasta ja fiksusta politiikasta.

Fiksu politiikka on sellaista, joka rohkaisee yrityksiä investoimaan Suomeen ja Satakuntaan. Yritysten kilpailukykyyn ja investointihaluihin vaikuttavat monenlaiset vero-, tuki- ja sääntelykysymykset, joista osa on puhtaasti kansallisia, mutta enenevissä määrin linjaukset juontavat juurensa EU-tasolta. Satakuntalaisten edunvalvojien on oltava hereillä ja ymmärrettävä päätösten vaikutukset myös oman maakunnan näkökulmasta.

Taitava edunvalvonta puolestaan tarkoittaa sitä, että maakunnassa on mm. toimiva liikenneinfrastruktuuri ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet. Myös tässä työssä satakuntalaisten täytyy olla taitavasti yhteen pelaava joukko. Kyseessä on kestävyys- ja joukkuelaji.

Hyvinvointi on monen asian summa

Työn ja toimeentulon lisäksi on tärkeää, että elämässä on riittävästi joustavuutta mm. työn ja perhe-elämän yhteensovittamiselle tai itsensä kehittämiselle. Politiikalla voidaan rohkaista ihmisiä toteuttamaan vaikkapa lapsilukuun tai kouluttautumiseen liittyviä toiveita. Näin toteutetaan inhimillisiä unelmia ja ratkotaan samalla yhteiskunnallisia haasteita syntyvyyteen ja osaamishaasteeseen liittyen. Panostetaan siis koulutukseen ja tutkimukseen sekä rakennetaan kannustava, mutta perheiden erilaiset tarpeet joustavasti huomioiva tukijärjestelmä.

Lisää positiivista säpinää Satakuntaan!

Satakunnassa on paljon hyvää ja valtavasti potentiaalia kehittyä entistäkin houkuttelevammaksi asuin- ja investointipaikaksi. Siksi se ansaitsee parhaat mahdolliset edustajat puolustamaan maakunnan kehitystä.

Itselläni on vahva kokemus sekä kansallisen että EU-tason päätöksenteosta ja käytän eri tehtävissä kartuttamaani osaamista ja verkostojani Satakunnalle tärkeiden asioiden edistämiseen.

Ollaan yhteyksissä

Eeva Kalli, p. 044 355 4400, eeva.kalli(at)eduskunta.fi
Avustaja: Auli Piiparinen, p. 09 432 4095 / 050 308 2026, auli.piiparinen(at)eduskunta.fi